FILM: 31/1975 (1391), strona 17 Magazyn FILM: 31/1975 (1391), strona 17

Bez ograniczeń wieku; Film krótki i okolice

Czy możliwe jest stworzenie filmu uniwersalnego, zadowalającego zarówno bardzo młodego, jak i dojrzałego widza? W roku XXI wiemy już, że tak (najznamienitszym dowodem wydaje się być "Shrek"). W roku 1975 kwestia ta nie była jeszcze tak jasna. O początkach kina familijnego w Polsce pisze Andrzej Kołodyński.

W dziale "Film krótki i okolice" znajdziemy felieton "Cinéma-question? Ależ nie...", który Arcitenens poświęcił "Zderzeniu czołowemu" Marcela Łozińskiego. Obraz tytułuje "jednym z najciekawszych zjawisk w polskim dokumencie".

Na zdjęciu:
- kadr z filmu "Szklana kula".