FILM: 21/1949 (77), strona 11 Magazyn FILM: 21/1949 (77), strona 11

Jak pracują robotnicze kluby filmowe

O ciekawej inicjatywie Związku Włókniarzy w Łodzi. Stworzyli oni pierwsze koła filmowe, następnie kluby filmowe dla pracowników.
Stefania Beylin opisuje przebieg i wnioski wypływające z trzeciego Kongresu Międzynarodowego Zrzeszenia Kinematografii Naukowej w Brukseli.

Zdjęcia:
Wykład o filmie rysunkowym w WSF.
Zajęcia praktyczne w WSF.
Koło filmowe podczas studium ruchu na taśmie filmowej.
Młode sikorki w filmie dokumentalnym Puchalskiego.