FILM: 21/1949 (77), strona 5 Magazyn FILM: 21/1949 (77), strona 5

Sztuka związana z narodem