FILM: 16/1949 (72), strona 9 Magazyn FILM: 16/1949 (72), strona 9

6 lat krótkiego metrażu

O polskich filmach dokumentalnych będących przykładem nowej sztuki filmowej.
Polska została wybrana na siedzibę Światowej Unii Filmu Dokumentalnego, której sekretarzem generalnym został Jerzy Toeplitz.
Powstają filmy o współzawodnictwie w zakładach pracy.
Reportaż z otwarcia Trasy WZ będzie miał swoją premierę w Miesiącu Odbudowy Stolicy.

Zdjęcia:
- Kadry z filmu "Młoda wieś".
- Scena z filmu "Przysięgamy ziemi polskiej".
- Kadr z filmu "Majdanek".
- Piękny plener z filmu "Suity warszawskiej".