FILM: 16/1949 (72), strona 7 Magazyn FILM: 16/1949 (72), strona 7

MFF: Mariańskie Łaźnie