FILM: 15/1949 (71), strona 11 Magazyn FILM: 15/1949 (71), strona 11

Gdy Lubow Orłowa mówi głosem Szaflarskiej

Dubbing znalazł już swoje miejsce w polskim kinie. Pierwszym filmem dubbingowanym był Harry Smith odkrywa Amerykę. W przygotowaniu kolejne filmy, w które zaangażowani są nasi aktorzy.

Zdjęcia:
- Scena z filmu radzieckiego Spotkanie z Łabą w reżyserii G. Aleksandrowa. Na zdjęciu: W. Dawidow, Lubow Orłowa, M. Nazwanow.
- Kadr z filmu Sąd honorowy z N. Annienkowem i N. Swobodinem. W polskiej wersji językowej aktorów zastąpili: Jan Świderski i Leon Pietraszkiewicz.
- Oglądając na ekranie aktorkę radziecką M. Maksimową, słyszeć będziemy głos Zofii Mrozowskiej.
- Dubbing do filmu w wykonaniu Jana Świderskiego, Danuty Szaflarskiej, Jerzego Duszyńskiego.