FILM: 8/1949 (64), strona 14 Magazyn FILM: 8/1949 (64), strona 14

Przegląd Teatralny