FILM: 4/1949 (60), strona 7 Magazyn FILM: 4/1949 (60), strona 7

Zjazd Czechosłowackich i Polskich Techników Filmowych

Na zdjęciach:
- "Na obradach plenum, od lewej: dyr. Kruk, dyr. naczelny "Filmu Polskiego" inż. St. Albrecht, min. kultury i sztuki, St. Dybowski, pierwszy sekretarz ambasady czechosłowackiej J. Sedivy"
- dyrektor F. Piłat przemawia podczas zjazdu. Za nim: przewodniczący zjazdu, inż. K. Biedrzycki i dyr. J. Toeplitz
- obrady komisji do spraw fotochemii na tle Biblioteki Nieborowskiej
- goście czechosłowaccy oglądają w fabryce kinotechnicznej w Łodzi nowowyprodukowany krzyż maltański