FILM: 25/1978 (1541), strona 3 Magazyn FILM: 25/1978 (1541), strona 3

Zapytać młynarza