FILM: 25/1978 (1541), strona 15 Magazyn FILM: 25/1978 (1541), strona 15

O filmie w szkole, czyli sierotka Marysia

Roman Mićkowiec udowadnia, że kontakt młodego widza z filmem przygotowuje go do odbioru innych dziedzin sztuki oraz podnosi jego kompetencje kulturowe. Wobec tego materiały audiowizualne są niezbędnym materiałem dydaktycznym w szkołach.

Na zdjęciu:
- kadr z filmu "Krzyżacy".