FILM: 25/1978 (1541), strona 20 Magazyn FILM: 25/1978 (1541), strona 20

Rok debiutów

Korespondent z Rygi, Walerij Gołowskoj, przybliża czytelnikom "Filmu" niedługą historię kinematografii łotewskiej. Wylicza najważniejsze osiągnięcia, a także mocne oraz słabe strony (zdolni aktorzy i reżyserzy; miałkie scenariusze) filmowców z Łotwy.

Na zdjęciu:
- kadr z filmu "Chłopczyna” Ajvarsa Freimanisa.