FILM: 25/1978 (1541), strona 4 Magazyn FILM: 25/1978 (1541), strona 4

Zapytać młynarza