Archiwum

FILM: 5/1949 (61), strona 4 Magazyn FILM: 5/1949 (61), strona 4

Artystyczna Wizja Wiosny Ludów

Artykuł opowiada o filmie "1848" Victorii Mercaton, który opowiada o Rewolucji Francuskiej. Obraz bazuje na wielorakich źródłach autentycznych: obrazach, litografiach, drzeworytach i innego rodzaju przedstawieniach, które ukazane są z użyciem filmowych środków (zbliżenia, zaznaczanie fragmentów obrazu na ekranie, narracja z offu), by przybliżyć sposób prezentacji wydarzeń 1848 roku.

Na zdjęciach:
"Wolność wiodąca lud na barykady" Eugene Delacroix,
"Ulica paryska 1848" Honore Daumier,
"Victoria Mercaton" Tekko,
"Jazda pierwszym pociągiem" Honore Daumier