Archiwum

FILM: 5/1949 (61), strona 14 Magazyn FILM: 5/1949 (61), strona 14

Przegląd Teatralny

Eugeniusz Żytomierski opisuje i recenzuje kilku sztuk teatralnych wystawianych w miastach Polski: Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Świdnicy.

Na zdjęciach (od lewej-góra): scena ze sztuki "Major Barbara", Eugeniusz Kościarski, Krawczyk, Zofia Grabiańska, Wela Lam,
fotos z filmu "Jasna Droga"
Dyrektor Zbigniew Szczerbowski i Stanisław Pionka-Fiszer na planie "Ryszarda III"
Aktorzy (Józef Pieracki, Jadwiga Dobroczyńska) na planie "Lato w Nohant" według prozy Iwaszkiewicza, w reżyserii Wiktora Biegańskiego.
Barbara Kraftówna i Stanisław Dąbrowski na planie sztuki "Tu mówi Tajmyr"
Fotos z filmu "Czwarty Peryskop"