FILM: 3/1949 (59), strona 13 Magazyn FILM: 3/1949 (59), strona 13

Przegląd Zagraniczny