FILM: 3/1949 (59), strona 14 Magazyn FILM: 3/1949 (59), strona 14

Przegląd Teatralny

Rubryka teatralna Eugeniusza Żytomierskiego, w której recenzuje najnowsze pozycje z teatrów w całej Polsce. W tym numerze omawia premiery Warszawskie, w tym "Wyspę Pokoju", Pies Ogrodnika" oraz "Tu mówi Tajmyr".

Na zdjęciach:
- scena ze spektaklu "Wyspa Pokoju" Eugeniusza Pietrowa, (od lewej) Marian Wyrzychowski, Justyna Karpińska, Jan Kreczmar
- scena ze spektaklu "Pies ogrodnika" Lope de Vegi, Jadwiga Marso, Hugo Krzyski
- scena ze spektaklu "Tu mówi Tajmyr" Konstantego Isajewa i Aleksandra Galicza, Zofa Sykulska, Zygmunt Chmielewski
- Kazimierz Szubert w spektaklu "Pan Geldhab" Karola Frycza (na podstawie prozy Aleksadra Fredry)
- kadry z filmów "Trzeci Szturm" oraz "Skarb"