Archiwum

FILM: 44/1978 (1560), strona 5 Magazyn FILM: 44/1978 (1560), strona 5

Spóźniona „Pustynia Tatarów”

O nowych czasach w kinie radzieckim, które co roku zasilane jest kolejnymi młodymi reżyserami. Czy udało się młodym lat siedemdziesiątych stworzyć rzeczywiście nowy typ bohatera? Lata siedemdziesiąte to okres przejściowy, okres kształtowania się nowego pokolenia, które jeszcze nie stworzyło żadnej szkoły.

Sartre powiadał: „człowiek jest tylko zbędną namiętnością”. Według Jerzego Niecikowskiego zdanie to oddaje przesłanie filmu „Pustynia Tatarów” Zurliniego. Szkoda tylko, że film jest tak bardzo spóźniony. Dzisiaj potrzebne są filmy i nadziei, nie o beznadziejności.

Zdjęcia:
Marina Niejołowa w filmie „Głos ma obrona” Wadima Abdraszytowa.