Archiwum

Kinotechnika / Zagadnienia terminologii

Kinotechnika: Nowy wynalazek polskiego Edisona


„Jedynym Polakiem, który posiadł europejską sławę, jako wynalazca w dziedzinie kinematografii, jest inż. Kazimierz Prószyński. Pisma angielskie pisząc o nim stale, nazywają go „the Polish Edison". Przede wszystkim Kazimierz Prószyński ulepszył aparat projekcyjny usuwając miganie obrazów podczas ich produkowania na ekranie, którą to metodę używają obecnie wszystkie fabryki aparatów na świecie.

Następnie wypuścił on na rynek światowy znakomitą kamerę do zdjęć kinematograficznych „aeroskop", która umożliwia zdjęcia z ręki, tj. bez statywu. Dzięki temu wynalazkowi najsławniejszy obecnie podróżnik Cherry Kearton był w stanie porobić jedyne w swoim rodzaju filmy z polowań na lwy i słonie.

Teraz wreszcie Kazimierz Prószyński dał realne rozwiązanie kinematografu amatorskiego. Ten sam aparat służy zarówno do fotografowania, jak i projektowania na ekranie. Kazimierz Prószyński otrzymał za te prace medale od Société d'Industrie Nationale w Paryżu oraz na międzynarodowej wystawie kinematograficznej w Londynie".

Zagadnienia terminologii: Teatr, iluzjon czy pokaźnia


Znany literat p. Aleksander Hertz podzielił się z pismem naszym ciekawymi uwagami o niestosowności nazwy „kino-teatr".

„Sądzę — donosi p. Hertz — iż jak z chwilą powstania każdego nowego wynalazku utworzona zostaje dlań nowa nazwa (np. parowóz, samolot, wrotki), tak i dla ekranu kinematograficznego powinna być stworzona nowa nazwa, która odpowiadając istocie rzeczy nie drażniłaby miłośników prawdziwego teatru. Prowizorycznie nazwałbym ekran kinematograficzny — pokaźnią lub widzialnią".