Archiwum

FILM: 11/1949 (67), strona 10 Magazyn FILM: 11/1949 (67), strona 10

Nie tracimy ducha - wywiad z Georgesem Sadoulem

Wywiad z teoretykiem filmu Gerogesem Sadoulem, m.in o zasadach działania umowy Blum-Byrnes, na mocy której większość filmów prezentowanych we Francji to produkcje amerykańskie.
Tekst opisujący radziecki film animowany "Konik-Garbusek" oraz technikę jego wykonania.

Na zdjęciach:
- karykatura Gergesa Sadoula autorstwa Jotesa
- kadr z radzieckiego filmu rysunkowego
- kadr z animowanego filmu Disneyowskiego