FILM: 30/1978 (1546), strona 19 Magazyn FILM: 30/1978 (1546), strona 19

Dziedzictwo, Kino w telewizji

Kino bywa czystą rozrywką, ale czasem przybiera też formę niezastąpionej lekcji patriotyzmu lub dialogu z historią. O filmach, które podejmują to wyzwanie - od "Potopu" Jerzego Hoffmana do "Pasji" Stanisława Różewicza - pisze Zbigniew Klaczyński.
Telewizyjne "Koty to dranie" Henryka Bielskiego zdaniem Czesława Dondziłło nie mogły się nie udać. Poświęca im felieton "Koty a sprawa polska".

Na zdjęciu:
- kadr z filmu "Potop" Jerzego Hoffmana;
- Janusz Paluszkiewicz i Zbigniew Zapasiewicz.