Archiwum

FILM: 7/1978 (1523), strona 5 Magazyn FILM: 7/1978 (1523), strona 5

Poszukiwania Królewicza

O tworzeniu się narodów, kulturze, sztuce i filmie krajów latynoamerykańskich w rozmowie z Tadeuszem Łepkowskim.
Jerzy Niecikowski krytycznie o twórczości Grzegorza Królikiewicza.

Zdjęcia: „Pierwsza szarża na meczety” (część zdjęcia).