Archiwum

FILM: 1/1978 (1517), strona 11 Magazyn FILM: 1/1978 (1517), strona 11

Zbliżenia: Zbędny proces

O Rewolucji Algierskiej ujętej w filmie Mohameda Lokhdar-Hemina „Kronika lat Pożogi”, nagrodzonego na wielu festiwalach filmowych w tym w Cannes.
„Noc nad Chile” Sebastiana Alarcona i Aleksandra Kosariewa, film o nierównej walce Frontu Jedności Ludowej Allende z juntą Pinocheta.
Krytycznie o pomyśle powracania do tzw. sprawy Gorgonowej w filmie Janusza Majewskiego, pod tym samym tytułem.