FILM: 27/1975 (1387), strona 14 Magazyn FILM: 27/1975 (1387), strona 14

Wyjazd służbowy

Według ekspertów i wielu lat analiz stwierdzono, że Majakowski jest nieprzekładalny na scenę i do filmu. Przeczy temu Sergiusz Jutkiewicz, który wyreżyserował najpierw „Łaźnię”, następnie „Pluskwę” na scenę teatralną, a obecnie do filmu.
Film telewizyjny „Wyjazd służbowy” Andrzeja Piotrowskiego daje widzowi możliwość przyglądania się drugiej warstwie znaczeń. Z pozoru zwyczajne czynności, rozmowy i dialogi mają swoje odniesienie w psychologicznym obrazie każdej z postaci.

Zdjęcia:
Zdjęcia z filmu „Wyjazd służbowy”
Kazimierz Kaczor i Maciej Rayzacher.
Hanna Stankówna, Jolanta Lothe, Jerzy Kamas i Maciej Rayzacher.
Jolanta Lothe.