FILM: 27/1975 (1387), strona 12 Magazyn FILM: 27/1975 (1387), strona 12

Przeciw filistrom

Według ekspertów i wielu lat analiz stwierdzono, że Majakowski jest nieprzekładalny na scenę i do filmu. Przeczy temu Sergiusz Jutkiewicz, który wyreżyserował najpierw „Łaźnię”, następnie „Pluskwę” na scenę teatralną, a obecnie do filmu.

Zdjęcie:
Ija Sowwina gra Zoję w „Pluskwie” według Majakowskiego i uczestniczy w polemikach.