FILM: 27/1975 (1387), strona 13 Magazyn FILM: 27/1975 (1387), strona 13

Przeciw filistrom

Według ekspertów i wielu lat analiz stwierdzono, że Majakowski jest nieprzekładalny na scenę i do filmu. Przeczy temu Sergiusz Jutkiewicz, który wyreżyserował najpierw „Łaźnię”, następnie „Pluskwę” na scenę teatralną, a obecnie do filmu.

Zdjęcia:
Sergiusz Jutkiewicz: chcemy pospierać się i pomarzyć.
Podczas kręcenia filmu o filmie, na planie zdjęciowym.