Archiwum

FILM: 23/24/1949 (79/80), strona 23 Magazyn FILM: 23/24/1949 (79/80), strona 23

Przegląd zagraniczny

Przegląd zagraniczny a w nim między innymi:
• Powstały ważne żądania filmowców francuskich do rządu w sprawach związanych z ograniczoną możliwością produkcji i rozpowszechniania francuskich produkcji oraz uregulowania spraw socjalnych pracowników kinematografii.
• Delegacja radzieckich filmowców zwiedza całe Chiny i kręci film ze swego pobytu w tym kraju.
• W wytwórni filmowej Mosfilm powstają kolorowe filmy.
• Rozwija się kinematografia rumuńska. Obecnie budują się wytwórnie filmowe mające służyć produkcji nowych filmów.
• Wielka artystka, pieśniarka francuska Józefina Bécker napisała i wydała swoje pamiętniki.
• Powstają nowe, ciekawe filmy węgierskie.

Zdjęcia:
Kadr z nowego filmu węgierskiego „Gęślarz Matyi”.
Działalność mafijna w filmie włoskim „W imieniu prawa” w reżyserii Pietro Germi.
Mai Zetterling, znana z filmu „Skandal”, zagrała jako gwiazda w filmach „Kwartet” i „W romantycznym wieku”.