Archiwum

FILM: 23/24/1949 (79/80), strona 12 Magazyn FILM: 23/24/1949 (79/80), strona 12

Festiwal Sztuk Radzieckich

O Festiwalu Sztuk Radzieckich, który odbywał się na terenie całego kraju pisze Roman Szydłowski.

Zdjęcia:
„Trzy siostry” Czechowa w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie.
„Mieszczanie” M. Gorkiego w Państwowym Teatrze Śląskim im. Wyspiańskiego.
Jan Świderski w sztuce „Na dnie” Gorkiego przedstawianej w Teatrze Polskim w Warszawie.
Przedstawienie „Bajka” Świtłowa w Teatrze Polskim w Szczecinie.