Archiwum

FILM: 23/24/1949 (79/80), strona 15 Magazyn FILM: 23/24/1949 (79/80), strona 15

Jak powstaje film?

Jak powstaje film? Felieton z procesu powstawania filmu.

Zdjęcia:
Moment przygotowywania fotosów do filmu.
Naświetlona taśma trafia z atelier do laboratorium do wywołania i utrwalenia.
Teraz reżyser pracuje przy stole montażowym.
Po zmontowaniu filmu do pracy przystępuje kompozytor wraz orkiestrą.
Mikser czuwa nad jakością nagrania dźwięków.
Świeża kopia filmu trafia do kina.