FILM: 10/1949 (66), strona 4 Magazyn FILM: 10/1949 (66), strona 4

Nowy Wspaniały Bohater

Opis filmu instruktażowego, dotyczącego pracy w fabryce włókienniczej. "Więcej, prędzej, lepiej" to obraz, który stał się przyczynkiem zapotrzebowania na inne filmy instruktażowe, przybliżające sposób pracy również w innych dziedzinach przemysłu. Bezpośrednim kontynuatorem myśli filmu są: "Praca na dwunastu krosnach", "Transport Wewnętrzny", "Wynalazczość robotników, majstrów i inżynierów", "Bezpieczeństwo pracy"

Na zdjęciach kadry z procesu tworzenia tkaniny w fabryce włókienniczej.