FILM: 41/1975 (1401), strona 22 Magazyn FILM: 41/1975 (1401), strona 22

Adopcja

Recenzja filmu Márty Mészáros rozpoczyna się pytaniem, czy "kino węgierskie" stało się już samoistnym pojęciem określającym pewien typ kina. Jan Olszewski odpowiada twierdząco i dodaje, że kinematografię tę cechuje sugestywna atmosfera; właściwości tej dopatruje się też w "Adopcji".

Na zdjęciu:
- Kati Berek w filmie "Adopcja".