FILM: 15/1975 (1375), strona 8 Magazyn FILM: 15/1975 (1375), strona 8

Hoffman

Zbigniew Klaczyński pisze o wielu latach twórczości Jerzego Hoffmana, najpierw we współpracy z Edwardem Skórzewskim, potem samodzielnie, przy tworzeniu adaptacji sienkiewiczowskiej Trylogii.

Zdjęcie:
Jerzy Hoffman.