FILM: 17/1949 (73), strona 9 Magazyn FILM: 17/1949 (73), strona 9

Robotnicze Festiwale Filmowe w Czechosłowacji

Szczegółowo o robotniczych festiwalach filmowych w Czechosłowackich miastach: Piznie, Moście, Gottwaldowie, Morawskiej Ostrawie i Bratysławie oraz o nagrodzonych produkcjach.

Zdjęcia:
- Plakat reklamowy, zapowiadający wyświetlanie polskiego filmu "Za wami pójdą inni", na festiwalu w Bratysławie.
- Reżyser A. Bohdziewicz, scenarzystka A. Demkowska, reżyser i operator Paul Strand i krytyk filmowy R. Barcan, podczas pobytu w Morawskiej Ostrawie.
- Wiceminister kinematografii radzieckiej W. Szczerbin i reżyser G. Aleksandrow wizytujący festiwale w Czechosłowacji.
- Przywódca komunistów angielskich, członek parlamentu, William Gallachor uczestniczył w festiwalach w Mariańskich Łaźniach i Pilznie.
- Kino, w którym obradowało jury festiwalu w Gottwaldowie.
- Polska delegacja na premierze filmu Za wami pójdą inni w Gottwaldowie.