FILM: 17/1949 (73), strona 7 Magazyn FILM: 17/1949 (73), strona 7

Teatr Aktora Filmowego w Pradze

Eksperymentalny projekt połączenia teatru z filmem na przykładzie Teatru Filmu Państwowego i Teatr Aktora Filmowego w Pradze.

Zdjęcia:
- Aktor Teatru Studia Filmowego w Pradze, Jarosław Maresz, w Młodej Gwardii A. Fadiejewa.
- Scena z Młodej Gwardii w reżyserii Otto Haasa.
- Scena ze sztuki N. Pogodina Arystokraci.
- Zdeńka Zathamlova w sztuce N. Pogodina Arystokraci.