FILM: 17/1949 (73), strona 1 Magazyn FILM: 17/1949 (73), strona 1

Barbara Drapińska

Barbara Drapińska w "Niemej Barykadzie"
Okładka dwutygodnika FILM