FILM: 35/1978 (1551), strona 16 Magazyn FILM: 35/1978 (1551), strona 16

O naturszczykach

Artykuł Krzysztofa Wojciechowskiego "O naturszczykach", opowiadający o krzywdzącym znaczeniu tego słowa i próbie zamiany go na "aktor organiczny".

Na zdjęciu:
- Zbigniew Bartosiewicz i Antoni Jakubowski w filmie "Antyki"