Archiwum

FILM: 51/52/1975 (1411), strona 12 Magazyn FILM: 51/52/1975 (1411), strona 12

Jubilat - dostojny czy nie?

Redakcja "Filmu" sporządziła sondę, w której zapytała o to, czy osiemdziesiąt lat rozwoju kina to okres długi czy krótki. Odpowiadają: Wieland Herzfelde - członek Akademii Sztuki w Berlinie, czechosłowacki aktor Jiří Suchý, muzyk Stan Borys, psycholog Gegesi Kiss Pál, dyrektor Instytutu Gerontologii i Geriatrii w Bukareszcie Anna Aslan, rysownik Andrzej Melczko oraz pisarze Georges Simenon, István Benedek, Sakyō Komatsu i Włodzimierz Sokorski.