FILM: 43/1975 (1403), strona 14 Magazyn FILM: 43/1975 (1403), strona 14

Film krótki i okolice; Siedem razy współczesność

"Praca to praca, talent to talent. (...) Film animowany ukazuje w wielkim planie talent, jeśli jest poparty pracą" - stwierdza w felietonie "Praca i jeszcze coś" Arcitenens. By osiągnąć sukces, artyście potrzeba i uzdolnień, i warsztatu.

Zbigniew Klaczyński dzieli się wrażeniami z III Dni Filmu Socjalistycznego w Karl-Marx-Stadt. Program złożony z 7 filmów o tematyce współczesnej, reprezentujący kinematografie 7 krajów, stanowił doskonały przekrój socjalistycznego przemysłu filmowego.

Na zdjęciu:
- aktorka NRD Traudl Kulikowsky w rozmowie z gośćmi przeglądu.