Archiwum

FILM: 19/1949 (75), strona 4 Magazyn FILM: 19/1949 (75), strona 4

Pod znakiem Chopina

Obchody setnej rocznicy śmierci Fryderyka Chopina uhonorowane zostały podczas Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego. Życie kompozytora zostało sfilmowane przez Eugeniusza Cękalskiego w filmie „Żelazowa Wola”.
Zdjęcia:
Kadr z filmu „Żelazowa Wola”. Chopin przed wyjazdem z kraju, jedzie w odwiedziny do Żelazowej Woli.
Polska uczestniczka Konkursu Chopinowskiego, H. Czerny-Stefańska.
Chłop z Żelazowej Woli – zdjęcie z filmu Eugeniusza Cękalskiego.
Międzynarodowe jury Konkursu Chopinowskiego.
Radziecki uczestnik konkursu, W. Mierżanow.
Reżyser E. Cękalski i operator Władysław Forbert w czasie realizacji filmu, rozmawiają z mieszkańcami wsi.
Węgierska uczestniczka konkursu, Bodnyi.