Archiwum

FILM: 49/1978 (1565), strona 11 Magazyn FILM: 49/1978 (1565), strona 11

Tren dla stepowego kulona

Filmy ekologiczne i przyrodnicze kręcą w Polsce głównie zapaleńcy, na starym sprzęcie, walcząc nie tylko w przeciwnościami naturalnymi, ale również technicznymi. Najznakomitszym z nich jest Włodzimierz Puchalski, ale również Joanna Wierzbicka, ze swoim operatorem Ryszardem Czerwińskim.

Zdjęcia:
Kulon stepowy.
Mali bohaterowie przyrodniczych opowieści Włodzimierza Puchalskiego.
Gęś - bernikla białolica