Archiwum

FILM: 49/1978 (1565), strona 3 Magazyn FILM: 49/1978 (1565), strona 3

Nie damy ziemi, skąd nasz ród

Po I Wojnie Światowej, Górny Śląsk w wyniku plebiscytu, miał znaleźć się na ziemiach polskich lub niemieckich. Film propagandowy stał się nośnikiem informacji dla mieszkańców, którzy zachęcani byli do wybrania przynależności państwowej.

Zdjęcia:
Uczestnicy II powstania śląskiego.
Rok 1920: biuro Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Katowicach po napadzie bojówki niemieckiej.