Archiwum

FILM: 48/1978 (1564), strona 19 Magazyn FILM: 48/1978 (1564), strona 19

Nowa świadomość

Kino współczesne, kino „nowej świadomości” w Ameryce rodzi się z niezadowolenia, z uczucia wewnętrznego niepokoju, niedosytu, których przeciwstawienie pędowi za sukcesem daje początek poszukiwaniu wartości pozamaterialnych, wewnętrznych.

Zdjęcie:
„Rocky” Johna G. Avildsena.