Archiwum

FILM: 48/1978 (1564), strona 11 Magazyn FILM: 48/1978 (1564), strona 11

Ślub, który stał się jej pogrzebem

Okrutna, gorączkowa, histeryczna „Nagonka” Żtvojina Pavlovicia nie jest w stanie pobudzić intelektualnie, historycznie widza, a jedynie wprowadzić w stan grozy płynącej z ekranu.
Kronika walk początków walki narodowowyzwoleńczej na terenie Jugosławi pokazuje film „Republika Użycka” Żika Mitrovicia.
Ciepły i wzruszający film radzieckiego reżysera Adolfa Biergunkiera „Tylko w kinie”.
Mistrzowski sposób pokazania Starożytności Eurypiseda zobaczymy w filmie „Ifigenia” Michalisa Kakojannisa. O bezsensownej śmierci córki Agememnona poświęconej dla „Dobra” armii greckiej.

Zdjęcie:
Kadr z filmu „Ifigenia” Michalisa Kakojannisa.