Archiwum

FILM: 46/1978 (1562), strona 4 Magazyn FILM: 46/1978 (1562), strona 4

Obiektyw nieobiektywny

Literatura wpływa na film. To oczywiste. Jednak nie każda powieść daje się łatwo przenieść na ekran. Film pozostaje jednak subiektywny wobec dzieł literackich. Literatura pozytywistyczna poddaje się stosunkowo łatwo przeniesieniu na ekran, mimo innego od oryginału, spojrzenia reżyserów na tamte czasy.

Zdjęcie:
Maria Schell w „Gervaise” René Clémenta.