Archiwum

FILM: 40/1978 (1556), strona 11 Magazyn FILM: 40/1978 (1556), strona 11

Cień Bergmana nad szwedzkim kinem

Współczesne kino szwedzkie zyskało nowy wymiar. Ciekawe jest, że autorami tego trendu są w większości współpracownicy i uczniowie Bergmana. Nie naśladują oni mistrza, ale ich filmy są jednak oparte na stylu reżysera.„…Cień Bergmana unosi się nad szwedzkim kinem, że cała owa fala nostalgiczna, a także filmy dawnych współpracowników reżysera ujawniają istotne cechy strukturalne jego filmów z różnych okresów twórczości…”

Zdjęcia:
,,Rajski rynek’', reż. Gunnel Lindblom.
„Bluff Stop”, reż. Jonas Cornell.