Archiwum

FILM: 37/1978 (1553), strona 11 Magazyn FILM: 37/1978 (1553), strona 11

Widz – istota nieznana

„…Jakie są możliwości kierowników kin? Czy znają gusty widzów? Na ile kształtują repertuar dla swojej widowni? Jak oceniają frekwencję? Z tymi pytaniami zwróciliśmy się do kierowników kilku kin o różnym charakterze…”.

Zdjęcia:
Kino „Skarpa” w Warszawie.