Archiwum

FILM: 37/1978 (1553), strona 5 Magazyn FILM: 37/1978 (1553), strona 5

Bolesław, mąż Chrobry

Według prof. Dr Mariana Wojciechowskiego, prawda historyczna podlegała zniekształceniu spowodowanemu bieżącą potrzebą społeczną, tworzyły się stereotypy, przekazywane następnym pokoleniom. Gdy w historii zbyt wiele jest stereotypów, trzeba poszerzać obraz przeszłości, wtedy jest szansa na zobiektywizowanie starych przekazów.

Film Janusza Chodnikiewicza „Dux Polonorum - Niemcza 1017” o początkach naszej państwowości, a właściwie o Bolesławie Chrobrym jest zbiorem spójnych elementów – wykładu, inscenizacji, polemiki czy rysunku. Tworzy dzięki temu obraz bliski faktom historycznym.

Zdjęcie:
„Hubal” Bohdana Poręby (fragment zdjęcia).