Archiwum

FILM: 37/1978 (1553), strona 4 Magazyn FILM: 37/1978 (1553), strona 4

Wizje przeszłości. Rozmowa z Marianem Wojciechowskim

Według prof. Dr Mariana Wojciechowskiego, prawda historyczna podlegała zniekształceniu spowodowanemu bieżącą potrzebą społeczną, tworzyły się stereotypy, przekazywane następnym pokoleniom. Należy współtworzyć świadomość historyczną. Aby mogło się to stać zobowiązani jesteśmy do szczerości, nie do megalomanii.

Zdjęcia:
„Lotna” Andrzeja Wajdy.
„Hubal” Bohdana Poręby (fragment zdjęcia).