Archiwum

FILM: 37/1978 (1553), strona 3 Magazyn FILM: 37/1978 (1553), strona 3

Wizje przeszłości. Rozmowa z Marianem Wojciechowskim

Według prof. Dr Mariana Wojciechowskiego, prawda historyczna podlegała zniekształceniu spowodowanemu bieżącą potrzebą społeczną, tworzyły się stereotypy, przekazywane następnym pokoleniom.

Zdjęcia:
Prof. dr Marian Wojciechowski.
„Śmierć prezydenta” Jerzego Kawalerowicza.