Archiwum

FILM: 27/1978 (1543), strona 17 Magazyn FILM: 27/1978 (1543), strona 17

Wendkouni - dar porozumienia

Artykuł Andrzeja Kołodyńskiego dotyczący Festiwalu filmowego w Taszkiencie. Tym razem autor skupia się na filmach z Japonii i Iranu.

Na zdjęciach:
- reżyser i operator Antonio Eguino
- reżyser Gaston Jean-Marie Kabore
- Toshiro Mifune, Sujmenkuł Czokmorow