Archiwum

FILM: 27/1978 (1543), strona 16 Magazyn FILM: 27/1978 (1543), strona 16

Wendkouni - dar porozumienia

Artykuł Andrzeja Kołodyńskiego dotyczący Festiwalu filmowego w Taszkiencie. Tym razem autor skupia się na filmach z Japonii i Iranu.

Na zdjęciu:
- pakistańska aktorka Kuawita Nasrin Bano